Produktet utgår - erstattes av Casco® QuickFiller

Casco® Gipsplate filler

Lettsparkel for reparasjon/ sparkling av hull og riss.

Lettvekt sparkelmasse for sparkling av hull, riss/
sprekker og fuger på underlag av gips, stukkatur, betong, bygningsplater, gipsplater,  treverk, samt på tidligere sparklede flater. 

Kan benyttes på vegg og i undertak /himlinger. Kun til innvendig bruk.
 

  • Meget lavt svinn /krymping 
  • Kan overmales etter ca. 10 min ved 20ºC  (50% RF)
  • Lettvekts teknologi
Casco® Gipsplate filler
Varenavn Størrelse Varenr Nobbr EAN Erstattes av
Casco GipsplateFiller 310 ml 495233 44491213 7311980138212 Casco QuickFiller