Personvernerklæring for nettstedet

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi i Sika Norge AS ("Sika Norge AS" eller "vi" eller "oss" eller "vår") som behandlingsansvarlig behandler personopplysninger og annen brukerinformasjon ("du" eller "din"), spesielt i henhold til personvernforordningen ("GDPR") når du bruker nettstedet www.sika.no.

 

1. Kategorier av personopplysninger, formål med behandlingen, rettslig grunnlag og opprinnelse.

a. Personopplysninger som du aktivt har oppgitt:
Hvis du oppretter en konto på nettstedet vårt, blir du bedt om å oppgi følgende personopplysninger: navn, adresse, e-postadresse, passord. Sika Norge AS behandler slike personopplysninger for å kunne levere tjenester til deg. Det er helt frivillig å oppgi disse personopplysningene. Hvis du ikke gjør det, kan du imidlertid ikke opprette en brukerkonto hos oss. Det rettslige grunnlaget for behandlingen av disse personopplysningene er brukeravtalen vi har inngått med deg (art. 6 (1) bokstav b i GDPR). 

Hvis du registrerer deg for nyhetsbrevet og godtar at vi sender deg nyhetsbrev og bruker e-postadressen din til å motta dem, blir du bedt om å oppgi en e-postadresse. Vi vil da sende nyhetsbrev til denne e-postadressen. Det er helt frivillig å oppgi e-postadressen din. Hvis du ikke gjør det, vil du imidlertid ikke kunne motta noen nyhetsbrev. Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger for å sende nyhetsbrev er ditt samtykke (art. 6 (1) bokstav a i GDPR).


b. Annen passivt innsamlet informasjon:

I tillegg til de personopplysningene du aktivt oppgir, kan nettstedet samle inn, behandle og lagre visse opplysninger automatisk ved hjelp av et pseudonym: 

  • Informasjon om utstyr og bruk - dette kan omfatte (i) informasjon som er spesifikk for utstyret som brukes til å få tilgang til nettstedet (inkludert, men ikke begrenset til, modell, operativsystem, IP-adresse, språk, datamedium og lignende informasjon) og (ii) informasjon om bruken av bestemte funksjoner, funksjoner eller rapporter på utstyret for å gjenkjenne deg og analysere trender; 
  • Nettstedsanalyse - f.eks. hvor ofte en bruker går inn på nettstedet, aggregert bruk, ytelsesdata. Nettstedsanalysen hjelper oss med å forstå bedre hvordan nettstedet vårt brukes og fungerer. Det rettslige grunnlaget for dette formålet er våre berettigede interesser (art. 6 (1) lit. f GDPR), som er: å overvåke og vedlikeholde nettstedet og analysere trender, bruk og aktiviteter knyttet til nettstedet vårt.

 

2. Mottakere

a. Overføringer til tjenesteleverandører
Sika Norge AS kan engasjere eksterne tjenesteleverandører som fungerer som databehandlere for Sika Norge AS for å levere visse tjenester til Sika Norge AS, for eksempel leverandører av nettside- og markedsføringstjenester og IT-støtte. Disse eksterne tjenesteleverandørene kan få tilgang til og/eller behandle personopplysningene dine i løpet av arbeidet sitt. Eksterne databehandlere er kontraktsmessig forpliktet til å treffe egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger, og de kan bare behandle personopplysninger i henhold til instruksjonene.
 
b. Andre mottakere
Noen av våre ansatte som administrerer nettstedet og yter IT-support, kan være ansatt i andre selskaper i konsernet. De kan få tilgang til og/eller behandle personopplysningene dine i forbindelse med arbeidet sitt. En overføring av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse. Det er i vår berettigede interesse å overføre personopplysninger til andre selskaper i konsernet for interne administrative formål og supportformål. Tilgangen er begrenset til ansatte som må ha tilgang til opplysningene. Sika Norge AS kan også overføre personopplysningene dine til politimyndigheter, offentlige myndigheter, juridiske representanter og eksterne konsulenter i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er at Sika Norge AS er lovpålagt å følge loven, eller legitime interesser som å fremme eller forsvare rettslige krav. En oppdatert liste over alle databehandlere og tredjeparter som vi deler opplysninger med, kan fås ved henvendelse til selskapet via kontaktinformasjonen nedenfor.
 
c. Internasjonal overføring av personopplysninger
De personopplysningene vi ikke samler inn eller mottar fra deg, kan overføres til og behandles av mottakere i eller utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) som ikke har et tilstrekkelig personvernnivå. Land og steder som er anerkjent av EU som å ha et adekvat personvernnivå, er Andorra, Argentina, Canada, Sveits, Færøyene, Guernsey, Israel, Isle of Man, Jersey, New Zealand og Uruguay. Mottakere i USA kan være delvis sertifisert i henhold til EU-U.S. Privacy Shield, som krever at de opprettholder datasikkerhetsstandarder som anses som tilstrekkelige av EU. I den grad personopplysningene dine overføres til land som ikke anses å ha tilstrekkelig databeskyttelse av EU, vil vi iverksette egnede sikkerhetstiltak, for eksempel standard databeskyttelsesklausuler fra EU-kommisjonen. Du kan be om en kopi av sikkerhetstiltakene ved å bruke kontaktinformasjonen i avsnitt 5 (Kontakt oss) nedenfor. Tilgangen er begrenset til mottakere som trenger tilgang til opplysningene.

 

3. Hvilke rettigheter har du, og hvordan kan du kreve dem?

Hvis du har gitt tillatelse til noen form for behandling av personopplysninger, kan du når som helst trekke den tilbake. I henhold til gjeldende personvernlovgivning kan du ha rett til å be om: tilgang til personopplysningene dine, retting av personopplysningene dine, sletting av personopplysningene dine og begrensning av behandlingen av personopplysningene dine, muligheten til å flytte personopplysningene dine eller protestere mot behandling av personopplysningene dine. Vær oppmerksom på at disse rettighetene kan være begrenset av gjeldende nasjonal personvernlovgivning. Du finner mer informasjon i vedlegget Dine rettigheter nedenfor. Du har også rett til å klage til den ansvarlige tilsynsmyndigheten for personvern i ditt land. For å utøve rettighetene dine kan du bruke nettskjemaet "Utøv dine rettigheter" på selskapets nettsted.

 

4. Hvor lenge lagres personopplysningene mine?

Vi oppbevarer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å levere de tjenestene du ønsker. Når Sika Norge AS ikke lenger trenger personopplysningene dine for å oppfylle en kontrakt eller juridiske forpliktelser, vil vi slette dem fra våre systemer og registre og/eller iverksette tiltak for å opprette pseudonymer eller gjøre opplysningene anonyme slik at de ikke kan spores tilbake til deg, med mindre personopplysningene dine må oppbevares av juridiske grunner eller på grunn av juridiske forpliktelser som må oppfylles av Sika Sverige AB, f.eks. lovbestemte oppbevaringsperioder.

 

5. Kontakt oss

Hvis du har spørsmål eller bekymringer om denne erklæringen om behandling av personopplysninger på nettstedet, kan du kontakte oss på:

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 Skjetten 

[email protected]

Tel.: +47 67 06 79 00

 

Vedlegg Dine rettigheter

(a)  Rett til innsyn: Du kan ha rett til å få vite om vi behandler personopplysningene dine og i så fall be om innsyn i personopplysningene dine. Informasjonen omfatter blant annet formålet med behandlingen, hvilke kategorier av personopplysninger det gjelder og hvilke mottakere eller kategorier av mottakere som har fått eller vil få tilgang til personopplysningene. Dette er imidlertid ikke en selvinnlysende rettighet, og din rett til innsyn kan være begrenset av hensynet til andre personers interesser. Du kan ha rett til å be om en kopi av personopplysningene som behandles. Hvis du ønsker flere kopier, kan vi kreve et rimelig gebyr for å dekke administrative kostnader.

(b)  Rett til retting: Du kan ha rett til å be om retting av personopplysningene dine hvis de er uriktige. Avhengig av formålet med behandlingen kan du ha rett til å komplettere ufullstendige opplysninger, blant annet ved hjelp av et tillegg.

(c)  Rett til sletting (rett til å bli glemt): Du kan i noen tilfeller ha rett til å be om at personopplysningene dine slettes, og det kan hende vi må slette dem.

(d)  Rett til begrenset behandling: Du kan i noen tilfeller ha rett til å be om begrenset behandling av personopplysningene dine. I så fall vil de aktuelle opplysningene bli merket og kan bare brukes til bestemte formål.

(e)  Rett til å flytte opplysninger: I noen tilfeller kan du ha rett til å motta personopplysningene du har gitt oss i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, og du kan ha rett til å overføre disse opplysningene til en annen enhet uten hindringer fra vår side.

(f)   Rett til å nekte: Du kan i noen tilfeller ha rett til å nekte behandling av personopplysningene dine av grunner knyttet til din personlige situasjon, og hvis personopplysningene dine behandles for direkte markedsføringsformål. Du kan når som helst be om at behandlingen stoppes, og vi kan være forpliktet til å gjøre det. Du har også rett til å nekte behandling av personopplysningene dine hvis de brukes til direkte markedsføring, noe som innebærer profilering på høyt nivå. I så fall vil vi ikke behandle personopplysningene dine til dette formålet.

 

Utøv rettighetene dine