Kontaktlim er akkurat det det høres ut som: to limte sider som skal være i kontakt med hverandre. Denne typen lim skal smøres tynt på begge sider, settes sammen og deretter presses sammen. Det er et relativt raskt lim og har normalt svært god styrke når det først er på plass. 

Kontaktlim finnes i to varianter, vannbasert og løsemiddelbasert. Begge variantene tilhører de tørkende limene og herder ved at vannet, eller løsemiddelet, fordamper fra limfugen.   

Hvor brukes kontaktlim?

Kontaktlim er et svært sterkt og allsidig lim som, når det brukes riktig, kan lime nesten hva som helst.

 • Tre 
 • Finèr 
 • Plast 
 • Metall 
 • Skumgummi
 • Fliser 
 • Glass 
 • Papp 
 • Sko 
 • Byggeplater
 • Benkeplater 
 • Møbler 
 • Kork 
 • Teltduk 
 • Gummi
 • Linoleum 
 • Lær 
 • Polyeterskum 
 • Og mye mer...

Hvordan brukes kontaktlim?

Det virker rart, men limet SKAL tørke før delene som skal limes settes sammen.

Steg 1

Begynn med å smøre limet på begge arbeidsstykkene.

Steg 2

Vent til limoverflaten er fingertørr (ikke klebrig ved berøring).

Steg 3

Før materialene sammen slik at de limbelagte overflatene umiddelbart griper tak i hverandre. Vær forsiktig når når du fører materialene sammen, da det er liten mulighet for etterjustering.

Steg 4

Ideelt sett bør delene presses fast mot hverandre ved hjelp av en klemme, vekt eller lignende.

Ved bruk av kontaktlim må man huske på at den endelige styrken ikke oppnås før alt løsemiddel eller vann er fjernet fra fugen. Derfor må minst ett av de limte materialene være absorberende, slik at løsemiddelet eller vannet slipper gjennom (men ikke nødvendigvis raskt).  

Prestere under press

Kontaktlim krever ikke langvarig trykk, men de halvtørre fugeflatene må presses tett sammen for å oppnå kontakt over så stor del av fugeflaten som mulig. Kontaktlim anses ofte som en enkel måte å lime på på grunn av den korte fikseringstiden.

Det finnes imidlertid situasjoner der det kan være vanskelig å sette materialene under press. Et av limene våre, Casco® Contact Adhesive S9 Super, er spesielt egnet hvis det ikke finnes noen pressordre eller hvis det ikke er mulig å oppnå trykk.

kontaktlim utan press

Vann- eller løsemiddelbasert kontaktlim

vattenbaserat kontaktlim

Forskjellen mellom vannbaserte og løsemiddelbaserte kontaktlim er at løsemiddelbaserte kontaktlim har den fordelen at de tørker raskere og gir en rask limingsprosess. Det er ingen forskjell i bestandighet eller styrke.

Løsemiddelfri

Arbeid med løsemidler innebærer en høyere helse- og sikkerhetsrisiko, og man må også ta hensyn til at de er klassifisert som brannfarlige når man oppbevarer og håndterer dem.

Som et alternativ til tradisjonelle løsemiddelbaserte kontaktlim kan vi tilby et vannbasert alternativ, Casco Contact. Dette limet har lignende bruksområder som et tradisjonelt kontaktlim, men har den fordelen at det ikke misfarger PVC. Som tidligere nevnt har det en litt lengre tørketid ettersom vann frigjøres noe langsommere enn løsemidler.