Det er flere grunner til at det kan være en fordel å lime tre på ulike materialer. Liming binder sammen treet og det andre materialet over hele overflaten, noe som kan gi en sterkere sammenføyning enn andre typer festemetoder, som skruer eller spiker. Liming kan også gi en usynlig sammenføyning mellom tre og andre materialer, noe som kan være en fordel, spesielt ved møbel- og snekkerarbeid. 

Riktig lim gir en fleksibel sammenføyning, noe som kan være nyttig når du limer tre mot andre materialer som har ulike egenskaper og beveger seg forskjellig gjennom årstidene. Lim kan fylle ut små mellomrom og kompensere for ujevne overflater, noe som gjør det mulig å skape en jevn og stabil sammenføyning selv når tre og andre materialer ikke passer perfekt sammen. 

Ulike lim for ulike resultater

Trelim

Vanlig trelim er et populært lim for liming av tre på ulike materialer. Det er vannbasert og gir sterke og fleksible sammenføyninger som tåler påkjenninger og bevegelser. Det brukes ofte i snekker- og møbelproduksjon for å skape holdbare sammenføyninger mellom treflater.

Epoxylim

Epoxylim er et svært sterkt lim som er kjent for sin ekstreme styrke og holdbare limfuger, samt sin bestandighet mot fuktighet, kjemikalier og varme. Det brukes ofte i bygg- og anleggsbransjen der det kreves ekstra holdbarhet.

Trefiller

Trefiller er en type reparasjonsmasse som brukes til å fylle ut sprekker, hull eller skader i treoverflater. Det er en masse som kan formes og tilpasses treets naturlige form og farge, slik at man får en usynlig reparasjonsfuge. Trefiller brukes til å reparere mindre skader på treoverflater og til å gjenopprette treets utseende og funksjon.

Riktig lim til liming av tre mot ulike materialer

Vanlig trelim - Sterk og holdbar sammenføyning av treverk mot ulike materialer 

Casco® Cascol Indoor
er et hurtigherdende trelim for innendørs snekkerarbeid med kort presstid og lang holdbarhet. Spesielt god vedheft til harde og eksotiske tresorter.

Casco® Cascol Polyuretan er et løsemiddelfritt trelim som herder under påvirkning av fuktighet i luften og fra materialene som limes sammen. For liming av tre mot tre, tre mot metall, stein, betong og ulike plastmaterialer. For innendørs og utendørs bruk og har en nesten transparent limfuge.

Epoksylim - Ekstremt sterke fuger for treverk og andre materialer 

Casco® Strong Epoxy Rapid er et epoksybasert 2-komponentlim som er ideelt for raske, sterke og usynlige reparasjoner. Ideelt for rask, sterk og usynlig reparasjon av keramikk, porselen og glass. Limet er krystallklart og tåler temperaturer opp til ca. +100 °C.

Casco® Strong Epoxy Superquick er et ekstra hurtigherdende 2-komponent epoksylim. Det limer glass, porselen og keramikk og gir en sterk og holdbar reparasjon på 90 sekunder.

Trefiller - Fleksibel reparasjonsmasse for treverk 

Casco® Cascol WoodFiller er en vannbasert sparkelmasse for fylling og reparasjon av sprekker og hull i treverk innendørs. Kan slipes, males og laseres. Den har kort tørketid, god fyllingseffekt og inneholder ingen løsemidler.

limma trä mot metall