Ved liming eller sammenføyning kan det noen ganger være nødvendig å forbehandle overflatene med en primer eller aktivator for å få det beste sluttresultatet. Utover det vanlige: det skal være rent, tørt og homogent - uten oljer, fett, støv og løse partikler, så trenger noen materialer hjelp av en primer eller aktivator for å sikre at limet eller fugen fester seg ordentlig.

 

Trenger du primer?

Det finnes ingen helt jevne overflater. Hvis du zoomer inn på en overflate, kan du se at en tilsynelatende slett overflate er ujevn. Overflaten kan også inneholde løse partikler eller være tilsølt. Alt dette til sammen kan bety at limet eller fugen du arbeider med, ikke får tilstrekkelig vedheft til overflaten. En annen ting som har stor betydning, er limets eller fugens viskositet (viskositet er et mål på hvor tykk eller flytende en væske er).

Ved først å mette overflaten med en lettflytende primer med lav viskositet får du både større overflate for limet å feste seg til, og primeren binder sammen løse partikler og smuss på overflaten.

varför primer

En overflate som føles og ser jevn ut, er i virkeligheten full av topper og daler.

är primer nödvändigt

Hvis du bruker et tykkere lim eller fugemasse med høy viskositet, kan det hende at det ikke får god kontakt med underlaget.

varför har man primer

En lettflytende primer med lav viskositet fyller ut ujevnheter og gir limet eller fugen bedre feste.

Primer og aktivator

Primer og aktivator er viktig for å oppnå optimal vedheft og holdbarhet ved liming eller fuging.

Primer

Primeren fungerer som et bindemiddel mellom overflaten og limet eller fugemassen, noe som gir en sterkere og mer holdbar liming. Primeren kan også brukes til å beskytte overflaten mot korrosjon, fuktighet og andre typer skader. Uten primeren kan ikke limet eller fugemassen danne en sterk binding til overflaten, noe som kan føre til en svak eller skjør fuge.

Aktivator

Aktivator er et kjemisk stoff som brukes til å øke vedheftet til et lim eller en fuge. Aktivatoren påføres ikke-porøse overflater før liming eller fuging, og aktiverer materialets overflate for å forbedre herdeprosessen. Aktivatoren er spesielt nyttig ved liming på overflater som er vanskelige å feste, for eksempel plast eller gummi.

 

Ikke alle situasjoner krever en primer eller aktivator. Men på vanskeligere overflater som kan være vanskelige å rengjøre eller generelt krevende, kan det være nyttig med ekstra hjelp for å sikre limets eller fugens pålitelighet og holdbarhet.

Flere typer primere

Det finnes primere og så finnes det primere. På denne siden finner du primere og aktivatorer for fuger og lim som trenger litt ekstra hjelp for å feste seg til underlaget, eller der forholdene ikke er optimale.

Hvis du er på utkikk etter primere som er tilpasset avrettingsmasser, håndsparkel og festemasser, kan du klikke her.

 

Golvprimer

Påføring av primer og aktivator

En primer påføres med pensel i omganger til overflaten er mettet. En aktivator påføres samtidig med rengjøringen. Bruk en ren, lofri klut fuktet med aktivator til å tørke av overflatene. Det er viktig at du leser produktdatabladet for riktig fremgangsmåte.

Primer og aktivator har en åpentid. Det betyr at du må vente en viss tid på at primeren eller aktivatoren skal tørke. Men du bør ikke vente for lenge med limet eller fugen, da effekten forsvinner etter en stund. Les instruksjonene på emballasjen nøye.

Hva bør jeg bruke? Primer eller aktivator

Primer

Bør brukes ved liming eller fuging av porøse materialer som betong, murstein eller lettbetong utendørs.

Aktivator

Er en vedheftsforsterker for ikke-porøse materialer som metaller, plast og malte overflater. Det gjør at limet eller fugen fester seg bedre. Kan brukes både innendørs og utendørs.

 

 

Det første du må sjekke med materialet, er om det er et porøst eller ikke-porøst materiale. Dette avgjør hvilken forbehandling du bør velge.

Hvordan finner du ut om materialet er porøst eller ikke-porøst? Vel, legg en dråpe vann på overflaten; hvis vannet forsvinner inn i materialet, er det absorberende (porøst). Hvis dråpen blir liggende på overflaten, er materialet ikke-absorberende (ikke-porøst).

prima porösa material