Det finnes flere forskjellige typer monteringslim som egner seg til bruk i ulike situasjoner. Vannbasert, løsemiddelbasert og SMP-basert. Hvilket av de ulike monteringslimene som er best, avhenger av hva, hvor, hvordan og når du skal lime. 

  • De vannbaserte monteringslimene herder ved at vannet fordamper fra limfugen. 
  • Løsemiddelbaserte monteringslim herder på samme måte, men løsemiddelet fordamper. 
  • SMP-baserte monteringslim herder ved hjelp av fuktighet i luften og i materialet.  

 

Velg monteringslim etter hva som skal limes

Vannbasert monteringslim
Sättlim för limning inomhus. Kallas även monteringslim eller montagelim

Vannbasert monteringslim fungerer bare innendørs. Det har et sterkt feste, og minst ett av materialene må være absorberende for at det skal feste. Det er et godt lim til å feste for eksempel lister, foringer og gipsplater.

Skjøtelim brukes ofte som en fellesbetegnelse for disse limene.

Løsemiddelbasert monteringslim
lösningsmedel montagelim

Løsemiddelbasert monteringslim fungerer både innendørs og utendørs, på fuktige overflater og har svært god kjemikalie- og vannbestandighet. Det tåler både varme og kulde, helt ned til -10 grader.

Det er perfekt til liming av ulike materialer utendørs, for eksempel i uoppvarmede vinterhager der både temperatur og fuktighet varierer mye.

Hvis du vil fremskynde herdeprosessen, kan du trekke materialene fra hverandre umiddelbart etter liming, lufte i noen sekunder og presse dem sammen igjen.

MS-polymer eller SMP-lim
flexibelt montagelim sättlim

SMP-lim, eller MS-polymer som det også kalles, er svært allsidige og fungerer både inne, ute og til og med under vann. De fester seg til de fleste materialer, også ikke-absorberende materialer som malte overflater, glass og fliser.

SMP-lim har god kjemikalie- og vannbestandighet. De er elastiske etter herding, og kan håndtere bevegelser mellom materialer, og limfugen demper også lyd effektivt.

Med SMP-lim er det også mulig å justere materialene på noen få minutter, noe som betyr at det alltid er mulig å lage en presis liming.

sättlim för limning utomhus

Lim som en proff - slik gjør du det

Tenk over hva du vil lime og i hvilket miljø slik at du kan velge limet ditt deretter: 

  • Hvis det er innendørs, eller hvis det er viktig å få et rask resultat til en gunstig pris, er det vannbasert som gjelder. 
  • Hvis det er kaldt eller utendørs, bør du velge løsemiddelbasert. 
  • Hvis du vil ha noe som fungerer på alt, i alle situasjoner, bør du gå for SMP. Da kan du også spare tupen, og bruke den til forskjellige behov som oppstår.  

Pistol og dyser 

For patronlim trenger du en limpistol. Kjøp en ordentlig en, de billigere gjør jobben vanskeligere enn nødvendig.

Hvis du ikke bruker alt limet på en gang, er det lurt å kjøpe ekstra dyser. Disse er til engangsbruk.

Før du starter 

For best mulig resultat bør du lese produktets arbeidstemperatur på tuben, da den varierer.

Det er viktig å ha rene overflater for å gi limet de beste forutsetningene. Rengjør derfor grundig for smuss, fett og lignende før limet påføres.

Ved arbeid med løsemiddelbaserte lim er det nødvendig med hansker, maske og vernebriller.

Påføring 

Påfør lim i striper med jevne mellomrom på en av overflatene som skal limes.

Det er viktig at luften kan sirkulere. Derfor må du ikke lage lukkede limstriper som skaper hulrom der det kan dannes kondens.

Avstand 

Avstanden mellom limstrengene avhenger av belastningen materialene skal utsettes for. Jo tettere avstand mellom limstrengene, desto større belastning tåler de. 

Husk at limet sprer seg når overflatene presses sammen.

Tyngre gjenstander 

Hvis du skal montere tyngre gjenstander og bruke et monteringslim med sterk startheft, er påføringen litt annerledes.

Disse limene har en spesiell dyse som skal holdes vinkelrett på underlaget når du legger ut strengene, dette fordi dysen er utformet slik at du får en optimal v-formet limstreng som deretter gir riktig spredning av limet når materialene presses sammen.

Støtte og grunning

Det kan være nødvendig å støtte eller feste tunge gjenstander til limet har herdet.

Hvis underlaget er sterkt sugende, for eksempel betong, bør du grunne det på forhånd slik at limet får godt feste.