Casco® MultiFill

Hvit, ferdig-til-bruk, akrylbasert  reparasjonssparkel for sjikktykkelser inntil 10 mm. 
Krympefri, uten rissdannelser.

Bruksferdig, akrylbasert reparasjonsparkel for sjikt- tykkelser inntil 10 mm.  Massen  er krympefri (svinnfri) og risser ikke, og kan benyttes mot  de fleste mat- erialer som f.eks.:  Tre, tegl, betong, metall, masonitt-  og fiberplater. Benyttes ikke på PVC eller aluminium. Kan benyttes inne og ute (overmalt).

  • Bruksferdig
  • Krympefri (svinn-fri)
  • Riss-fri
  • For bruk innvendig og utvendig (overmalt)
  • Hvit farge

FDV:
Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter
Varenavn Størrelse Varenr Nobbr EAN
Casco MultiFill 250 ml 562962 54222446 7612895467900