Cascos bærekraftsarbeid er en del av Sikas bærekraftsarbeid.

Som et globalt selskap er Sika forpliktet til bærekraftig utvikling med et langsiktig perspektiv. Vi er stolte av å være bærekraftige, gitt merverdi til våre interessenter, samt mindre innvirkning på miljøet. Selskapet ivaretar sitt miljøansvar med høyt fokus på strenge EU-krav, bl.a. sikre at inneklimaforholdene er i orden ved bruk av våre produkter og løsninger, samt tilby bærekraftige løsninger for energieffektive konstruksjoner og miljøvennlige kjøretøy. Ansvaret innbefatter også en rekke prosjekter og tiltak som tar sikte på å styrke konsernets forretningsmessige, sosiale og økologiske bærekraft.

Sika Norge skal redusere mengden avfall med
10 %
årlig som en del av 3 vesentlige miljøaspekter
I Sika Norge tilbyr vi mer enn
500
produkter som tilfredsstiller krav ihht. BREEAM-NOR v6.0 og 2016
Sika Norge er medlem av Grønn Byggallianse
NGBC
som står for "Norwegian Green Building Council"

Sika Norges miljøaspekter

Sika Norge er sertifisert i henhold til ledelsessystemene for Kvalitet og Miljø, henholdsvis ISO 9001 og ISO 14001. ISO 14001 omhandler blant annet “Miljøaspekter”, som beskrives i kapittel 6.1.2 i standarden. 

Sika Norge har valgt å fokusere på 3 vesentlige miljøaspekter:

Andel miljøvennlige produkter: Redusere miljøbelastningen fra produkter som Sika Norge markedsfører og selger.

Kvalitet på sikkerhetsdatablad og etiketter/faremerking: Samtlige sikkerhetsdatablad og fareetiketter er i henhold til regelverket og oppdatert innenfor de 3 siste kalenderår.

Avfall fra produkter og produksjon: Redusere mengden avfall og sikre at alt farlig avfall blir behandlet forskriftsmessig.

Miljøaspekter

Selskapets strategi for fremtidens bærekraft

"More Value - Less Impact" henviser til Sikas forpliktelse til å stadig øke verdien av våre løsninger og bidrag til alle interessenter, samtidig som risiko og ressursbruk skal reduseres. For å kunne ivareta disse forpliktelsene har Sika fokus på følgende seks strategiske målområder:

  • Bærekraftige løsninger
  • Klimaendringer
  • Samfunnsengasjement
  • Energi og råstoffer
  • Avfall/Vann
  • Sikkerhet på arbeidsplassen
Sikas miljøfokus

Produktdokumentasjon

dokumentation

Alle våre produkter har et sikkerhetsdatablad, et produktdatablad med teknisk informasjon og de fleste har også en byggevaredeklarasjon. Vi tilbyr også miljøvaredeklarasjoner (EPD) for et stort antall produkter. For de produktene som har en utslippsklassifisering, har vi også Emicode-sertifikater.

All dokumentasjon for et produkt finner du under hvert enkelt produkt.

Miljøvaredeklarasjoner - EPD'er

Som et ledd i arbeidet vårt med å være transparente og gjøre det mulig for kundene våre å velge bærekraftige produkter, kan vi i dag tilby en miljøvaredeklarasjon (EPD) for omtrent en tredjedel av produktene våre. En slik deklarasjon inneholder omfattende informasjon om produktets kjemiske innhold, tekniske egenskaper, bruksområder og hvordan det er produsert. EPD-en inneholder også en livssyklusanalyse (LCA). Fra livssyklusanalysen kan du for eksempel finne ut hvor mye CO2-ekvivalenter et kilo av produktet har generert i løpet av produksjonssyklusen.

En miljøvaredeklarasjon er en standardisert måte å deklarere et produkt ut fra et bærekraftperspektiv på, og den utføres i henhold til ISO 14025 og er tredjepartsverifisert.

 

Last ned EPD'er under

Spørsmål?

Spørsmål om bærekraft og miljø? Ta kontakt med vår EQHS-avdeling.