Casco® Linoljekitt

Tradisjonelt linoljekitt for generell innglassing av glass til trevinduer

Tradisjonelt linoljekitt for generell innglassing av glass til trevinduer.

  • Klar til bruk 
  • Lett å forme til glassfuger
  • Kan males med de fleste malinger