Sika - Informasjonskapler

Sist oppdatert: Juni 2020

Denne informasjonskapselerklæringen beskriver hvordan Sika Norge AS, Sanitetsveien 1, 2013 Skjetten ("vi" eller "oss") bruker informasjonskapsler og lignende teknologier for å samle inn og lagre informasjon når du besøker nettsidene våre. For ytterligere informasjon om vår databehandling, inkludert informasjon om dine rettigheter, se vår: Behandling av personopplysninger.


1. Hva er informasjonskapsler og hvilken informasjon samler de inn?

Når du besøker nettstedet vårt eller bruker tjenestene våre på nettet, kan vi eller en autorisert tredjepart sende deg en informasjonskapsel. Informasjonskapsler er små tekstfiler som kan plasseres på enheten din. Når du besøker et nettsted, vil en informasjonskapsel som plasseres på en enhet, sende informasjon til parten som plasserte den. Informasjonskapsler er vanlige og brukes på mange nettsteder. En informasjonskapsel inneholder vanligvis navnet på domenet den kommer fra, informasjonskapselens "levetid" og vanligvis en IP-adresse eller et annet unikt nummer på enheten, og kan derfor inneholde personopplysninger, dvs. informasjon som kan knyttes til en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

2. Sesjons- og permanente informasjonskapsler

Nettstedene våre kan plassere sesjons- og permanente informasjonskapsler på enheten din. Forskjellen mellom en sesjonstinformasjonskapsel og en permanent informasjonskapsel har å gjøre med hvor lenge informasjonskapselen forblir på plass. Sesjonsinformasjonskapsler forblir normalt på plass så lenge du bruker nettleseren din eller i løpet av nettøkten. Informasjonskapselen forsvinner når du avslutter nettøkten. Permanente informasjonskapsler er, som navnet antyder, permanente og blir værende etter at du har lukket nettleseren. Det betyr for eksempel raskere og ofte smidigere tilgang til nettstedet vårt.

3. Typer informasjonskapsler, formål med informasjonskapsler og rettslig grunnlag for informasjonskapsler?

Vi bruker forskjellige typer informasjonskapsler:

  • Strengt nødvendige informasjonskapsler: Strengt nødvendige informasjonskapsler er nødvendige for å besøke nettstedet og bruke funksjonene. Hvis du blokkerer strengt nødvendige informasjonskapsler, vil nettstedets funksjonalitet bli påvirket. Det rettslige grunnlaget for innsamling av informasjon gjennom strengt nødvendige informasjonskapsler er for å oppfylle avtaler (art. 6 (1) b i personvernforordningen, GDPR) (hvis vi har inngått en avtale med deg om bruk av nettstedet) eller våre eller tredjeparters berettigede interesser (art. 6 (1) f i GDPR), for eksempel å sørge for et fungerende nettsted. Mer informasjon om interesseavveiningen er tilgjengelig på forespørsel.
  • Ytelses-informasjonskapsler: Med ytelses-informasjonskapsler kan vi samle inn informasjon om den enkelte brukers bruk av nettstedet og omfanget av denne bruken. Dette inkluderer om en bruker har besøkt nettstedet før, hvilket nettsted brukeren kom fra sist, generell bruk av nettstedet og hvilke områder brukeren foretrekker. Denne informasjonen hjelper oss med å forbedre nettstedets ytelse og brukernes opplevelse av nettstedet. Det juridiske grunnlaget for å samle inn informasjon via informasjonskapsler er ditt samtykke (artikkel 6(1)(a) i personvernforordningen, GDPR).
  • Funksjonelle informasjonskapsler: Funksjonelle informasjonskapsler gjør det mulig for oss å lagre de valgene og innstillingene du har gjort (f.eks. språk, område, tekststørrelse, skrifttype). Hvis du blokkerer funksjonelle informasjonskapsler, kan nettstedets funksjonalitet bli påvirket. Det juridiske grunnlaget for innsamling av informasjon gjennom funksjonelle informasjonskapsler er ditt samtykke (art. 6 (1) f GDPR).
  • Informasjonskapsler for målretting/reklame: Informasjonskapsler for målretting/reklame gjør det mulig for oss å analysere effektiviteten av markedsføringsaktivitetene våre og tilby målrettet reklame som er tilpasset dine interesser. Hvis du blokkerer slike informasjonskapsler, vil ikke opplevelsen din bli tilpasset deg. Det juridiske grunnlaget for å samle inn informasjon via målrettede informasjonskapsler er ditt samtykke (artikkel 6(1)(a) i personvernforordningen, GDPR).
     
4. Første- og tredjeparts informasjonskapsler

Nettstedet vårt kan plassere førsteparts informasjonskapsler og tillate tredjeparter å plassere informasjonskapsler på enheten din. Forskjellen mellom en førstepartsinformasjonskapsel og en tredjepartsinformasjonskapsel har å gjøre med kontrollen over parten som plasserer informasjonskapselen. Førsteparts informasjonskapsler kommer fra nettstedet som opprettet dem. De gjør det mulig for oss å tilby en effektiv tjeneste og spore atferden til de besøkende på nettstedet vårt. Tredjeparts informasjonskapsler, derimot, plasseres på enheten din av en ekstern part (dvs. ikke av oss). Selv om vi gir tredjeparter tilgang til nettstedet for å plassere informasjonskapsler på brukernes enheter, kontrollerer vi ikke informasjonen som slike informasjonskapsler gir, og vi har heller ikke tilgang til disse dataene. Opplysningene kontrolleres fullt ut av tredjeparten og behandles i henhold til deres personvernerklæring. Det juridiske grunnlaget for å samle inn informasjon via tredjeparts informasjonskapsler avhenger av typen informasjonskapsel, se ovenfor.

5. Informasjonskapsler som brukes på våre nettsteder

Informasjonskapslene som brukes på nettstedet vårt, er beskrevet i detalj i våre Instillinger for informasjonskapsler. Der finner du navnet på informasjonskapselen, fil(er), forklaring, varighet, type informasjonskapsel, mottaker og, hvis aktuelt, hvilke sikkerhetstiltak som er iverksatt.

6. Tilbaketrekking av samtykke, blokkering av informasjonskapsler, nettleserinnstillinger

Hvis du har gitt ditt samtykke, kan du når som helst trekke det tilbake med fremtidig virkning via nettstedet vårt Instillinger for informasjonskapsler. En slik tilbaketrekking påvirker ikke lovligheten av behandlingen før samtykket ble trukket tilbake.

Du kan også endre innstillingene dine når det gjelder bruk av visse typer informasjonskapsler og lignende teknologier i personvernerklæringen vårt Instillinger for informasjonskapsler.

De fleste nettlesere tilbyr også i det minste delvis kontroll over de fleste informasjonskapsler via nettleserinnstillingene. Du kan blokkere bruken av informasjonskapsler ved å velge de riktige innstillingene i nettleseren din for å avvise informasjonskapsler. Du kan også slette eksisterende informasjonskapsler via nettleseren din. Vær imidlertid oppmerksom på at hvis du trekker tilbake samtykket ditt eller blokkerer informasjonskapsler, kan det hende at du ikke kan bruke alle funksjonene på nettstedene våre. Du kan for eksempel ha begrenset tilgang til visse deler eller bli omdirigert til en annen del av nettstedet.

7. Kontakt oss

Hvis du vil ha mer informasjon om vår bruk av informasjonskapsler og lignende teknologier og ytterligere informasjon om behandlingen av dine personopplysninger, kan du gå til vår Behandling av personopplysninger eller kontakte oss på:

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1, 2013 Skjetten
[email protected]